Różnorodny katalog stron www
this site the web
Możliwości ingerencji sądu w zarząd

 
Tytuł:Możliwości ingerencji sądu w zarząd
Url:http://zarzad.infokalendarz.pl
Opis: 
 Publikacja naświetla wzory umów z obszaru prawa autorskiego z komentarzami także ogólne reguły ich zawierania. wydanie zostało rozszerzone o dwójka nowe rozdziały obejmujące umowy w zakresie sztuk scenicznych oraz architektury, a zarówno nowe umowy wydawniczą dotyczącą e-booków, o konwersję zawartości w formacie cyfrowym, merchandisingu, o stworzenie utworu muzycznego, o wykonanie koncertu, o sfilmowanie utworu literackiego, między producentem a autorem scenariusza, z ilustratorem, z tłumaczem, o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej, o wystawienie dramatu.

This template downloaded form free website templates