Różnorodny katalog stron www
this site the web
Nomenklatura scalona CN 2019

 
Tytuł:Nomenklatura scalona CN 2019
Url:https://ksiegarnia-prawnicza.net.pl
Opis: 
 W przypadku towarów podlegających opłacie za masę dodatkowo masy, w odniesieniu do której definiowany jest aspekt niektórych pozycji czyli podpozycji, przyjmuje się w przypadku odniesienia do masy brutto, łączną masę towarów oraz wszystkich materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych; w przypadku odniesienia do masy netto innymi słowy po prostu do „masy” bez wyszczególnienia, masę samych towarów bez jakichkolwiek materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych. Równowartość euro w walutach krajowych państw członkowskich, innych niż biorące udział państwa członkowskie zdefiniowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr (zwanych nadal „nieuczestniczącymi państwami członkowskimi), należy ustalać zgodnie z art. rozporządzenia Rady (EWG).

This template downloaded form free website templates