Różnorodny katalog stron www
this site the web
Komentarz do ordynacji podatkowej Dzwonkowski

 
Tytuł:Komentarz do ordynacji podatkowej Dzwonkowski
Url:htps://ksiegarnia-prawnicza.info.pl
Opis: 
 Resort finansów opublikował zaktualizowaną wersję projektu nowej Ordynacji podatkowej. Pisarze projektu przekonują, że nowa ustawa przyniesie poprawę warunków w kontaktach z organami podatkowymi dodatkowo wzmocni mechanizmy ochronne. Twórcy nowej Ordynacji zwracają uwagę na konieczność stosowania tzw. „miękkich” metod załatwiania spraw w urzędzie. Prof. Etel powtarza, że stworzenie norm prawnych niejako wymusi na urzędnikach spodziewany przez przedsiębiorców rozmowa . Choć mediacja i ugoda nie są nowością w procedurze załatwiania spraw, nowa Ordynacja stawia za cel popularyzację tych rozwiązań. Nowym sposobem rozwiązania sprawy może być zawarcie umowy, w której stroną jest organ podatkowy i podatnik. Obecna Ordynacja uznawana jest za nieodpowiadającą współczesnym potrzebom i standardom. Projekt Ordynacji podatkowej zawiera propozycje uporządkowania, doprecyzowania i ujednolicenia ogromnie rozległej liczby kwestii podatkowej. Wskazano, że jednym z nich jest jeszcze w wyższym stopniu widoczna potrzeba opracowania w nowej Ordynacji takich mechanizmów, jakie prowadziłyby do wyważenia interesu publicznego i interesu podatnika.

This template downloaded form free website templates