Różnorodny katalog stron www
this site the web
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz

 
Tytuł:Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz
Url:http://planowanie.materialy-szkoleniowe.pl
Opis: 
 System organizowania przestrzennego wywołuje wiele dylematów i wątpliwości. Chociażby wykładnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to znaczy przesłanek zgrupowanych z ustaleniem warunków zabudowy może powodować sporo problemów. W ostatnich miesiącach problem ten został pogłębiony. Uchwalone zostały ustawy dodające do organizowania przestrzennego nowe rozwiązania. Ustawa krajobrazowa to w ten sposób naprawdę zestaw zmian rozlicznych ustaw. Najważniejsze zmiany wiążą się z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ich ramach wprowadzono między innymi audyt krajobrazowy i uchwałę reklamową (określaną także jako gminna uchwała krajobrazowa). Poza tym pamiętać trzeba o ważnych zmianach zawartych w innych ustawach, dotyczących choćby tak ważnych z perspektywy zagospodarowania przestrzennego form ochrony przyrody lub dróg publicznych

This template downloaded form free website templates