Różnorodny katalog stron www
this site the web
Komentarz do kodeksu pracy

 
Tytuł:Komentarz do kodeksu pracy
Url:http://kp.materialy-szkoleniowe.pl
Opis: 
 Publikacja jest kompletnym także nader praktycznym komentarzem do ustawy Kodeks pracy (t.j. Dziennik Ustaw), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz obejmuje dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, okres pracy, urlopy pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Ponadto reguluje kwestię zatrudniania osób młodocianych także odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

This template downloaded form free website templates