Różnorodny katalog stron www
this site the web
Zamknięcie roku 2018 Fedak

 
Tytuł:Zamknięcie roku 2018 Fedak
Url:https://fedak2018.eu
Opis: 
 Rzeczowy mienie trwały (środki trwałe, obce środki trwałe, obiekty niezaliczane do środków trwałych, środki trwałe wg kodeksów podatkowych, dolna limes wartości, moment przyjęcia do użytkowania, obiekty inwentarzowe, koszty niezwiększające wartości początkowej, szczególne przypadki ustalania wartości początkowej, zapłata rynkowa jako wartość początkowa, wartość początkowa przy leasingu, wycena przedmiotu leasingu nabytego po zakończeniu umowy, wycena środka trwałego zwróconego leasingodawcy, ulepszenie własnego i obcego środka trwałego, modernizacja wyceny, zakres amortyzacji, początek i ostateczność jej naliczania, metody i stopy amortyzacji, amortyzacja używanych i ulepszonych środków trwałych, trwała utrata wartości, rozchód i urywkowy rozchód, prezentacja w bilansie, środki trwałe w budowie, zaliczki na budowę)

This template downloaded form free website templates