Różnorodny katalog stron www
this site the web
Komentarz do zmian w ustawie o rachunkowości

 
Tytuł:Komentarz do zmian w ustawie o rachunkowości
Url:http://egzekucji.rakietaa.pl/rachunkowosc/komentarz-do-zmian-w-ustawie-o.html
Opis: 
 Wprowadzone pozostały podobnie przemiany we wzorze rachunku zysków i strat, z którego usunięte pozostały pozycje zysków i strat nadzwyczajnych. W informacjach uzupełniających do rachunku zysków i strat dodano pozycje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie. Wzór będzie posiadał zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za r.

This template downloaded form free website templates