Różnorodny katalog stron www
this site the web
Komentarz do ustawy o rachunkowości Helin

 
Tytuł:Komentarz do ustawy o rachunkowości Helin
Url:http://fuzje.kpkkkw.pl/rachunkowosc/ustawa-o-rachunkowosci-komentarz-2019-wskazniki.html
Opis: 
 Wprowadzone zostały również zmiany we wzorze rachunku zysków i strat, z którego usunięte pozostały pozycje zysków i strat nadzwyczajnych. W informacjach uzupełniających do rachunku zysków i strat dodano pozycje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, jakie wystąpiły incydentalnie. Wzór będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za r.

This template downloaded form free website templates