Różnorodny katalog stron www
this site the web
MERITUM Prawo pracy 2019 książka

 
Tytuł:MERITUM Prawo pracy 2019 książka
Url:http://prawa.epismaprocesowe.pl/prawo-pracy/mobilnosc-krotkoterminowa-i-dlugoterminowa-korzysci-i-warianty.html
Opis: 
 Strona www omawia całość instytucji prawa pracy od momentu przyjęcia pracownika do pracy do ustania stosunku pracy. Zasady funkcjonowania artykułów prawa pracy zostały przedstawione w przystępny sposób. Omówiono zatem, sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, uprawnienia i obowiązki pracownika i pracodawcy, zagadnienia spojone z czasem pracy, udzielaniem urlopów wypoczynkowych, wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, sposoby rozwiązania umowy o pracę. Mnogość uwagi poświęcono przybliżeniu zasad stosowania kodeksów pozakodeksowych, w tym ustawie o związkach zawodowych, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, aktywizacji bezrobotnych.

This template downloaded form free website templates