Różnorodny katalog stron www
this site the web
Nowoczesny poradnikowy blog turystyczny

 
Tytuł:Nowoczesny poradnikowy blog turystyczny
Url:http://bssm.org.pl
Opis: 
 Turystyka pośredniczy w odbiorze określonych treści kulturowych i jest jednocześnie ich popularyzatorem, jednak kultura zachęca i motywuje rozwój turystyki. Przeto, poza samym faktem podróżowania, także jego konsekwencje odzwierciedlone na wielorakich równinach społeczno-kulturowego funkcjonowania człowieka. Turystyka w tym ujęciu rozszerza również zjawiska psychologiczne i społeczne jak i ekonomiczne, przestrzenne i kulturowe. Obustronne Bssm.Org.pl związki między turystyką oraz kulturą portretują się w sposób harmonijny i zgrabny. Usługa turystyczna jest zwiastunem danej kultury, czynnikiem mocno z nią związanym, odzwierciedlającym stwierdzone zjawiska w niej zachodzące również przekazującym uchwycone w niej wartości.

This template downloaded form free website templates